مزه – چشیدن انگور سلامت محققان خوراکی

مزه – چشیدن: انگور سلامت محققان خوراکی سبزیجات رژیم غذایی رژیم غذایی مواد غذایی

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد / علوی تبار

روزنامه اعتماد با علیرضا علوی تبار از اشخاص شاخص اصلاح طلبان گفت وگو کرده است. ايران | رسانه ها | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد / علوی تبار

علوی تبار:انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد

عبارات مهم : ايران

روزنامه اعتماد با علیرضا علوی تبار از اشخاص شاخص اصلاح طلبان گفت وگو کرده است.

انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد / علوی تبار

بخشهایی از این مصاحبه را می خوانید:

چرا نيروهاي اپوزيسيون برانداز به ويژه در توييتر حمله به اصلاح طلبان را در دستور كار خود قرار داده اند؟ آیا اصلاح طلبان بيشتر از اصولگرايان در مركز حملات هستند؟

حمله به اصلاح طلبان چند محور اصلي دارد. اصلاح طلبي، نه الزاما اصلاح طلبان، اصلي ترين گرايش سياسي امروز ايران هست. آخرين پيمايشي كه در سراسر ايران بعد از دي ماه انجام شده است نشان مي دهد كه حدود ٥٩,٨ درصد مردم ايران اصلاحات تدريجي، ١٣ درصد حفظ وضع موجود و ٢٧ درصد هم تغيير بنيادي وضع موجود را دنبال مي كند. بنابراين بخش قاطعي از ايراني ها به شيوه اصلاحات تدريجي و بدون خشونت گرايش دارند. آنچه در دي ماه به آن استناد مي شود، اينكه چند ده نفر در تظاهرات چند صد نفري شعاري را براي نفي اصلاح طلبي و اصولگرايي داده اند، نبايد آن را معياري براي سنجش گرايش عمومي جامعه قرار داد.

روزنامه اعتماد با علیرضا علوی تبار از اشخاص شاخص اصلاح طلبان گفت وگو کرده است. ايران | رسانه ها | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

طي برخي حملات اپوزيسيون به اصلاح طلبان گفته مي شود كه حافظ وضع موجود هستند. ارزيابي شما چيست؟ حملات اپوزيسيون برانداز به اصلاح طلبان در مجموع چه پيامي دارد؟

اصلاح طلبان اگر خواهان حفظ همه وضع موجود باشند كه اصلا اصلاح طلب نيستند؛ بلكه محافظه كارند. اصلاح طلب قطعا نسبت به وضع موجود انتقاد دارد و خواهان تغيير وضع موجود هست. پرسش اينجا است كه اين تغييرات را به چه بهايي مي خواهد دنبال كند. آيا از طريق يك خشونت سراسري و فراگير دنبال مي كند؟ آيا از طريق برهم زدن يكپارچگي ملي ايران اين مساله را مي خواهد؟ آيا از طريق مداخلات كشورهاي خارجي اين امر را پيگيري مي كند؟

عمدتا آنچه اصلاح طلبان را از بقيه متمايز كرده، روش ها هست؛ نه اهداف. كساني كه مي گويند اصلاح طلبان خواهان وضع موجود هستند از اين گله دارند كه آیا اصلاح طلبان روش هاي خشونت آميز را محكوم مي كنند و برابر مداخله خارجي مي ايستند و موضع دارند. آنها اين دو روش را كارآمد تر و سريع تر مي دانند. البته اصلاح طلبان به دنبال تغييرات يكشبه نيستند. مي دانيم كه تغييرات اجتماعي معمولا كند صورت مي گيرد، به خصوص اگر قرار باشد با خشونت تركيب نشود.

انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد / علوی تبار

آنها مي خواهند تغييرات، ناگهاني رخ دهد. اين مساله با امنيت ملي و موقعيت سياسي و جغرافيايي ما متناسب نيست. در شرايطي كه فشارها بر ايران زياد هست، حضور اصلاح طلبان در داخل كشور مشروعيت حمله خارجي به ايران را از بين برده هست. اگر اصلاح طلبان از قدرت خارج شوند، بهتر مي توان حمله كشوري خارجي را توجيه كرد.

ارزيابي شما از رسانه هاي اپوزيسيون همچون بي بي سي و ديگر رسانه ها چيست؟

رسانه هاي خارجي دو گروه هستند. بخشي در ارتباط با دولت هاي غربي هستند و مطابق با سياست هاي كلي آنها در برخورد با ايران تغيير موضع مي دهند. از وقتي سياست خارجي امريكا به سمت فشار بيشتر رفته، رسانه هايي كه از طريق آن دولت ها تغذيه مي شوند، به همين سمت رفته اند. تغيير موضع اين رسانه ها نشان مي دهد كه دولت هاي آنان به سمت راديكال تر شدن در برخورد با ايران رفته اند. رسانه هاي ديگري وجود دارند كه از دولت ها تغذيه نمي كنند، بلكه متعلق به جريان هاي متفاوت اپوزيسيون، هستند.

روزنامه اعتماد با علیرضا علوی تبار از اشخاص شاخص اصلاح طلبان گفت وگو کرده است. ايران | رسانه ها | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

رسانه هاي حزبي مدنظرتان است؟

بله. رسانه متعلق به گروه هايي كه از همان ابتدا به دنبال جنگ مسلحانه و تغيير قهرآميز نظام بوده اند، مثل شرکت مجاهدين خلق يا بخش هايي از سلطنت طلب ها كه هيچ نوع اصلاح را در نظام امكان پذير نمي دانستند. هردو در ارتباط با نيروهاي خارجي هستند. مجاهدين خلق و كساني كه شعار مشروطه طلبي مي دادند؛ مثل گروه هاي طرفدار بختيار در تمام طول جنگ ايران و عراق با حكومت بعث همكاري مي كردند. آنها هم امكانات مادي مي گرفتند و هم مشورت مي دادند. اپوزيسيون برانداز به اين معنا هميشه در پيوند با خارجي ها تعريف مي شدند.

انتخاب آیت الله جنتی به ریاست خبرگان،این خبر را می دهد که نظام اصلاحات را نمی پذیرد / علوی تبار

اخيرا هم كه دشمني امريكا و اسراييل با ايران زياد شده، همكاري اين گروه ها با كشورهايي از اين دست افزايش پيدا كرده هست. ابايي هم ندارند كه بگويند از آنها كمك مي گيرند. نبايد فراموش كرد كه كند شدن اصلاحات و اينكه جناح راست راديكال توانسته به بخشي از جامعه اثبات كند كه از طريق مسالمت آميز نمي توان در ايران كاري كرد، به تقويت اين موضع منجر شده است هست. مردم به آقاي جنتي به عنوان آخرين نفر خبرگان راي مي دهند ولی ايشان رييس مجلس خبرگان مي شود. كساني كه راي نمي آورند، به مجمع تشخيص مصلحت نظام راه پيدا مي كنند. در داخل كشور نيرويي وجود دارد كه دايم به ما گوشزد مي كند كه نمي توانيد از طريق روش هاي مسالمت آميز تغيير ايجاد كنيد. اين نوعي تاييد عملي موضع اپوزيسيون برانداز است.

واژه های کلیدی: ايران | رسانه ها | اصلاح طلب | اصلاح طلبان | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog